Ekibinizin yükünün hafifletilmesi

Ekibinizin yükünün hafifletilmesi

Çok fazla idari iş ve çok az zaman - Almanya'da doktorlara hastaları ile görüşmek için sadece 7,8 dakika zaman kalmaktadır. Özellikle nadir görülen hastalıkları olan hastaların bakımı ve tedavisi için zaman genellikle oldukça "yetersiz" gelmektedir. Infusion@home size, sizin ve ekibinizin günlük iş hayatındaki yükünü kalıcı olarak hafifletme ve dar boğazları önleme imkanı sunmaktadır. "at home" yani evde gerçekleştirilen terapi hizmetlerimiz sayesinde hastalarınıza sadece evde yapılan infüzyonlar konusunda refakat etmekle kalmıyor, onlara önemli bilgiler veriyor ve sağlıkları ile ilgili konularda desteğimizi sunuyoruz. Bu genellikle yüksek derecede memnun edici terapi sonuçları elde edilmesine yardımcı olur, "Compliance" yani terapiye bağlılığı artırır, terapi kesinti sayısını azaltır ve ilaçların güvenilir bir şekilde alınmasını veya uygulanmasını sağlar. Hastanın evde terapi hizmeti almak için uygun olup olmadığı ve ilacın dozu hakkında kararı siz verirsiniz.

Doktor olarak sizinle yakın koordinasyon içinde şu hizmetleri sunuyoruz

  • Ev ortamında düzenli enjeksiyonlar/infüzyonlar
  • Hastanın enjeksiyonu, ilaç uygulamasını kendisine yapabilmesi için eğitimler
  • İlaçların taşınması ve depolanması (özellikle soğuk zincire tabi ürünler)
  • Hatırlatma servisi
  • Hastalık ve günlük hayata ilişkin danışmanlık hizmeti

Avantajlarınız

Evde terapi hizmetleri için "nadir hastalıklar" üzerinde uzmanlaşmış bir bakım servisi ile iş birliği içinde çalışmak hastalar için günlük yaşamda değerli bir ek destek anlamına gelmektedir.

  • Klinikler ve uzman doktorlar masrafları düşürebilir ve ayakta uygulanan tedavi sürelerinden tasarruf edebilirler
  • Erişim alanının genişletilmesi - Evde terapi hizmetleri alanında federal çapta sunulan hizmet yelpazesi özellikle uzmanlar için bir avantaj sağlar
  • Klinikler ve muayenehanelerdeki personelin iş yükü hafifletilir, randevu baskısı azalır, bekleme listeleri kısalır
  • Terapi talimatlarına uyulur, terapi daha az kesintiye uğrar, yani terapiye daha yüksek oranda sadık kalınır
  • Terapi süreci i@h hemşiresi/hasta bakıcısı tarafından düzenli olarak raporlanır/belgelenir, sağlık durumundaki değişiklikler derhal iletilir